Valorile noastre sunt nediscriminarea, solidaritatea, transparența și profesionalismul.

PROCOMUNITATE - Masuri integrate pentru incluziunea sociala a comunitatii rome din

Cândesti

Partenerii proiectului:

 

Beneficiar: Asociația ESE – European Support for Education

Partener 1: Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Rurale (ADCR)

Partener 2: Primaria Vernești

Partener 3: Școala Gimnazială Cândești

Partener 4: Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (FDSS) 

Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni în Comuna Vernești, sat Cândești, jud. Buzău.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Combaterea saraciei si excluziunii sociale pentru 600 persoane din comunitatea marginalizata roma apartinand UAT sat Candesti din com. Vernesti, jud. Buzau, reg. Sud-Est, din care 479 persoane apartin minoritatii rome (79,83%), din punct de vedere al capitalului uman, nivelului de ocupare si a conditiilor de locuire precara, prin furnizarea unor masuri integrate si orientate pe nevoile comunitatii, privind educatia, ocuparea si facilitarea accesului pe piata muncii, imbunatatirii calitatii vietii si a incluziunii sociale.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.ii – Integrarea socioeconomică a comunităţii marginalizate, cum ar fi romii, Componentă 1 - Apel: POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.   

                      

Înfiinţată în anul 2009 ca persoană juridică de drept privat cu scop nelucrativ, neguvernamentală, Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S.)...

Citeste mai mult...

                    Acasă

                    Fundația noastră

                    Proiecte

                    Ce facem

Cariere

Devino voluntar

Programul #EuAdopt: 0721.615.615

Programul BătrânețeLiniștită.ro: 0721.009.008

Str. Cooperatiei nr. 5B, sector 5, Bucuresti, cod postal 052832

Tel: 031.426.15.62

Fax: 021.637.01.31

E-mail: office@fdss.ro