Valorile noastre sunt nediscriminarea, solidaritatea, transparența și profesionalismul.

În perioada 2014 – 2015, fundația a derulat în parteneriat 3 proiecte finanțate din fonduri europene (ID 147883, ID 147886 și ID 147887), care au vizat dezvoltarea serviciilor sociale ca structuri ale economiei sociale, la nivel national. Proiectele au vizat dezvoltarea a 6 structuri de economie sociala (minim 4 structuri de economie sociala dezvoltate in mediul rural) pentru fiecare din regiunile Nord-Est și Sud-Est, Nord-Vest și Centru și Sud-Vest Oltenia și Vest, constand in dezvoltarea şi promovarea unor servicii sociale generatoare de venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în structurile economiei sociale şi/sau în economia formală. Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea a 29 locuri de muncă la nivel regional. Ca furnizor de servicii sociale, fundația a fost implicată în activitatea de furnizarea de servicii pentru integrarea pe piata muncii a femeilor prin infiintarea de structuri de economie sociala (consiliere psihologica, evaluare, informare si consiliere profesionala).

 

În perioada 2015-2016, fundația a derulat în parteneriat cu DGASPC sector 3, doua proiecte finanțate din fonduri norvegiene, în cadrul Programului „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată” – “Micul print” și “Lizuca”. În cadrul acestor proiecte, fundația a derulat următoarele activități: Identificare, selectia si recurutarea grupului tinta care va beneficia de serviciile de informare si constientizare cu privire la abordarea integratoare de gen, realizarea materialelor informative, organizarea unor sesiuni de dezbatere, Workshopuri pe tema: Gender mainstreaming si a combaterii stereotipurilor de gen, realizare (grafica si tiparire) si distribuire brosura.

Înfiinţată în anul 2009 ca persoană juridică de drept privat cu scop nelucrativ, neguvernamentală, Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S.)...

Citeste mai mult...

                    Acasă

                    Fundația noastră

                    Proiecte

                    Ce facem

Cariere

Devino voluntar

Programul #EuAdopt: 0721.615.615

Programul BătrânețeLiniștită.ro: 0721.009.008

Str. Cooperatiei nr. 5B, sector 5, Bucuresti, cod postal 052832

Tel: 031.426.15.62

Fax: 021.637.01.31

E-mail: office@fdss.ro