Proiecte in derulare

Titlul proiectului: Asistență socială unitară și eficiența în serviciile pentru protecția copilului Cod SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077
 
header.png

Beneficiarul proiectului: FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE

Data de începere: 30.03.2018

Contract de finanțare nr.85/29.03.2018

Perioada de implementare: 16 luni

Valoarea totală a proiectului: 855.748, 10 lei, din care:

838.633,14 lei valoare eligibilă nerambursabilă

17 14,96 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Consolidarea interventiei asistentului social prin crearea unui set unic de metode, proceduri, tehnici si instrumente de lucru pentru serviciile sociale destinate protectiei copilului, ca propunere alternativa la politicile publice initiate de Guvern in domeniul protectiei copilului

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea ca politica alternativa a unui set unic de metode, proceduri, tehnici si instrumente de lucru pentru serviciile sociale destinate protectiei copilului, prin implicarea ONG-urilor si partenerilor sociali

2. Formarea a 75 de specialisti - asistent sociali din ONG-uri si parteneri sociali instruiti pentru dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor in vederea formularii si promovarii de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul serviciilor sociale destinate protectiei copilului

3. Promovarea politicii publice alternative ca masura de eficientizare a serviciilor sociale din domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului

Rezultate așteptate:

I. Rezultat program R 10– Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniþiate de Guvern;

Rezultat proiect 1- Un ONG sprijinit pentru a se implica in promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului

II. Rezultat program R10 - Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;

Rezultat proiect 2 - 75 de reprezentanti din ONG-uri si parteneri sociali instruiti sa formuleze si promoveze propuneri alternative la politicile publice in domeniul serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului.

III. Rezultat program R11– Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate;

Rezultat proiect 3 - O propunere de politica publica alternativa în domeniul protecþiei copilului, promovata si acceptata

IV. Rezultat 4 - Activitatea de management

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente.

Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standard comune în administraþia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetaþeni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP

Componenta 1: CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

procomunitate-fdss.jpg
masuri-integrate-pentru-comunitate.jpg
impreuna-pentru-o-viata-mai-buna.jpg
posdru-173-6.1-s-147883.jpg

Valorile noastre sunt nediscriminarea, solidaritatea, transparența și profesionalismul.

Str. Cooperatiei nr. 5B, sector 5, Bucuresti, cod postal 052832

Tel: 031.426.15.62

Fax: 021.637.01.31

E-mail: office@fdss.ro

Search