Asistență maternală

Asistență maternală - Fundatia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale
 

” Serviciul de asistenţă maternală asigură protecţia copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecţie ce impune creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de către un asistent maternal profesionist, (…); această protecţie include şi plasarea copilului în regim de urgenţă, plasarea copilului cu nevoi speciale (de exemplu, copil cu deficienţă, copil abuzat, copil cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA) în vederea recuperării sale.”, definiție conform Ordinului nr. 35/2003.

”Asistentul maternal este persoana fizică  atestată în condițiile legii care asigură prin activitatea desfașurată la domiciliul său creșterea, îngrijirea și educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.” (HG 679/2003)

        Înainte de atestarea asistentului maternal, atît acesta cît și membrii familiei cu care acesta locuiește sunt evaluați de către profesioniștii din cadrul DGASPC/OPA pentru a întruni calitățile morale și a îndeplini condițiile materiale creșterii și îngrijirii copilului.

      Persoana care dorește să devină asistent maternal beneficiază de cursuri de formare profesională acreditate conform legii având o durată de minum 60 de ore.

         Serviciul de asistență maternală este o alternativă de preferat celei rezidențiale în creșterea și îngrijirea copilului pentru care s-a dispus o măsură de protecție. Copilul aflat la asistent maternal beneficiază de îngrijire în cadrul unei familii, asistentul maternal avînd obligația de a-l integra în familia sa și de a  îi aplica un tratament egal cu al celorlalți membrii ai familiei .(art. 10 din Hot 679/2003). Altfel spus, copilul aflat cu măsură de protecție la un asistent maternal beneficiază de atenția și sprijinul întregii familii a asistentul maternal profesionist.

      În alegerea celui mai bun asistent maternal pentru copil se ține seama de particularitățile situației copilului, ”serviciul de asistenţă maternală trebuie să răspundă nevoilor identificate şi tuturor particularităţilor copiilor care au nevoie de o măsură de protecţie, precum şi particularităţilor de limbă, religie, cultură, etnie şi dizabilităţilor identificate în urma analizei nevoilor.” (Ordin 35/2003).

        Plasarea unui copil la asistent maternal se face doar după un atent proces de potrivire între asistent maternal și copil astefel încât copilul să beneficieze de cea mai bună îngrijire raportată la nevoile sale indentificate de către specialiști.

      Pe toată perioada masurii de protecție, activitatea asitentului maternal este monitorizată de către specialiștii DGASPC /OPA, asistentul maternal beneficiind de suport, îndrumare și consiliere.

Valorile noastre sunt nediscriminarea, solidaritatea, transparența și profesionalismul.

Str. Cooperatiei nr. 5B, sector 5, Bucuresti, cod postal 052832

Tel: 031.426.15.62

Fax: 021.637.01.31

E-mail: office@fdss.ro

Search