Valorile noastre sunt nediscriminarea, solidaritatea, transparența și profesionalismul.

Ţinând cont de prevederile Legii Nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de completarile Hotărârii nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora, activităţile și serviciile furnizate de către FDSS sunt:

 

Activităţi desfăşurate pentru copiii care au fost sau urmează să fie adoptaţi:

 

 • asistenţă de specialitate a copilului pentru care nu s-a putut identifica o familie adoptatoare potrivită, în cazul în care demersurile de adopţie ale copilului au eşuat sau adopţia a încetat;
 • întocmirea unor materiale de informare adresate copiilor cu privire la procedurile, demersurile şi efectele adopţiei;
 • consilierea şi pregătirea adoptatului pentru realizarea contactelor acestuia cu părinţii fireşti şi/sau rudele biologice.

 

Activităţi destinate familiilor/persoanelor potenţial adoptatoare:

 

 • informarea familiilor/persoanelor care îşi exprimă intenţia de a adopta cu privire la documentaţia necesară, la demersurile şi la durata procedurilor adopţiei interne;
 • pregătirea adoptatorilor pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte;

   

 • informarea şi consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvăluirii, în condiţiile legii, a identităţii părinţilor fireşti ai copilului, şi după caz, necesare contactării acestora şi/sau a rudelor biologice de către copil.

   

 • evaluarea adoptatorului sau familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului.

 

Activităţi destinate părinţilor fireşti şi familiei extinse:

 

 • consilierea şi pregătirea părinţilor fireşti şi/sau a rudelor biologice pentru realizarea contactelor cu adoptatul;

   

 • asigurarea de asistenţă de specialitate pentru părinţii fireşti în situaţia încetării adopţiei.

Servicii adresate comunităţii:

 

 • informarea şi promovarea adopţiei interne: organizarea de întâlniri, conferinţe, comunicări, campanii de mediatizare, editare de publicaţii, precum şi orice alte servicii de promovare a adopţiei interne.

 

Activităţi post-adopţie:

 

 • informare şi consiliere pentru copii şi părinţi;

   

 • organizarea de cursuri pentru dezvoltarea capacităţilor parentale;

   

 • constituirea de grupuri de suport pentru copii şi părinţi;

   

 • sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopţia sa.

 

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul www.euadopt.ro

Înfiinţată în anul 2009 ca persoană juridică de drept privat cu scop nelucrativ, neguvernamentală, Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S.)...

Citeste mai mult...

                    Acasă

                    Fundația noastră

                    Proiecte

                    Ce facem

Cariere

Devino voluntar

Programul #EuAdopt: 0721.615.615

Programul BătrânețeLiniștită.ro: 0721.009.008

Str. Cooperatiei nr. 5B, sector 5, Bucuresti, cod postal 052832

Tel: 031.426.15.62

Fax: 021.637.01.31

E-mail: office@fdss.ro